Uncategorised - Instal Heating

{iframe linktext:="Iframed Content" width:="700" height:="600" url:="http://www.alpha-innotec.pl/SEEEMS/67668.asp"}

BWP_3062Pompa ciepła do c.w.u. typu BWP 306S dostosowana jest do ustawienia wewnątrz nowych i modernizowanych budynków – idealnie w piwnicach, kotłowniach, pralniach, w których można na przykład wykorzystać także ciepło wytwarzane przez stojące tam urządzenia. Pozytywny efekt: zmniejszenie wilgotności powietrza. 
Możliwa do uzyskania temperatura c.w.u. do 55 °C. W urządzeniu jest zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 290 litrów. Regulacja temperatury c.w.u. odbywa się za pomocą czujnika w zasobniku. Obudowa jest ocynkowana, z powłoką proszkową i izolacją dźwiękową.
Istnieje możliwość podłączenia poprzez króćce kanałów powietrznych systemu kanałów, umożliwiającego wykorzystanie do przygotowywania c.w.u. ciepła zawartego w powietrzu zużytym. Musi istnieć możliwość dodatkowego przepływu. Wydajność wentylatora może być ustawiana w 3 stopniach.
Zintegrowany wymiennik ciepła umożliwia kombinację z istniejącym kotłem grzewczym lub instalacją solarną. Skraca to fazę wygrzewania pompy ciepła do przygotowywania c.w.u.

BWP 306S 

 

BWP_3062Nowa pompa ciepła do c.w.u. typu BWP 306 zapewnia ciepłą wodę użytkową dla domu jedno- lub dwurodzinnego niezależnie od rodzaju systemu grzewczego. Do 70% energii jest pobierane za darmo z otoczenia. To utrzymuje w dobrym stanie nie tylko Państwa portfel, ale i środowisko naturalne. A Państwo macie wystarczającą ilość ciepłej wody do kąpieli i mycia naczyń. 
Pompa ciepła do c.w.u. typu BWP 306 dostosowana jest do ustawienia wewnątrz nowych i modernizowanych budynków – idealnie w piwnicach, kotłowniach, pralniach, w których można na przykład wykorzystać także ciepło wytwarzane przez stojące tam urządzenia. Pozytywny efekt: zmniejszenie wilgotności powietrza.
Możliwa do uzyskania temperatura c.w.u. do 55 °C. W urządzeniu jest zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 290 litrów. Regulacja temperatury c.w.u. odbywa się za pomocą czujnika w zasobniku. Obudowa jest ocynkowana, z powłoką proszkową i izolacją dźwiękową.

 

BWP 306 

KAŻDA INSTALACJA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW: 

 • podczyszczania beztlenowego (osadnik gnilny, Epurbloc®, ewent. separator tłuszczu), gdzie zachodzą procesy separacji i dekantacji ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, z jego częściowym upłynnieniem

sotra_62

 • doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach – filtr piaskowy pionowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne z recyrkulacją ścieków), w którym ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu, podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów, tworzących tzw. błonę biologiczną

sotra_66


Proces biologicznego oczyszczania ścieków przedstawia się następująco:

Ścieki gospodarcze, które opcjonalnie przepływają uprzednio przez separator tłuszczu (SL-SG) oraz ścieki fekalne, wpływają do osadnika gnilnego (SL-FS) lub Epurbloc®, w którym poddawane są procesowi podczyszczania beztlenowego.
Następnie przepływają przez filtr doczyszczający wbudowany w Epurbloc® lub zamontowany za osadnikiem (SL-FD) i kierowane są dalej do strefy doczyszczania tlenowego, po czym są odprowadzone do środowiska naturalnego (grunt lub ciek wodny).

Dobór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, topografii działki oraz charakteru i wielkości obiektu i powinien każdorazowo opierać się o analizę czynników, takich jak:

 • ukształtowanie terenu
 • przepuszczalność gruntu
 • poziom zwierciadła wód gruntowych (pomiędzy drenażem rozsączającym a max. poziomem wód gruntowych musi być zachowana odlegość min. 150 cm)
 • odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek, itp.) oraz granicy działki
  zakładaną liczbę użytkowników
 • możliwość zrzutu oczyszczonych ścieków - istnienie ew. powierzchniowego odbiornika ścieków (rów melioracyjny, rzeka)
 • Niezawodność doczyszczania tlenowego zależy w dużej mierze od formy i jakości zastosowanego osadnika.

EPURBLOC® wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD zaawansowaną metodą wytłaczania z rozdmuchem, posiada wydłużony kształt, częściowy podział na komory, świetny, zintegrowany filtr doczyszczający i szereg innych zalet gwarantujących bezawaryjne i długowieczne użytkowanie całej instalacji. Jego konstrukcja i materiał zapewniają odporność na napór gruntu, korozję oraz zamarzanie.

Przedmiotem najwyższej troski konstruktorów z działu "HABITAT" jest unowocześnianie i testowanie pełnych zestawów urządzeń do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych. Dzięki zróżnicowanej gamie urządzeń, oczyszczalnie SOTRALENTZ mogą być montowane nawet w niesprzyjających warunkach gruntowo - wodnych (jednak po wnikliwej ocenie charakteru gruntu i poziomu wody gruntowej). Mogą one obsługiwać obiekty do 50 równoważnych mieszkańców.

sotra-385_172Wszystkie urządzenia Sotralentz Plastepur wytwarzane są z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, metodą wytłaczania z rozdmuchem, w pełni zautomatyzowanym procesie produkcji.
Nowatorski system produkcji, zapewniający solidność wykonania i gwarantujący wysoką jakość produktów, jest rezultatem trzydziestoletniej specjalizacji w dziedzinie wytłaczania z rozdmuchem.
Specjalnie zaprojektowany kształt urządzeń, jak również zastosowany do ich produkcji jednorodny, najwyższej jakości surowiec (polietylen wysokiej gęstości PEHD), zapewnia ich wysoką wytrzymałość mechaniczną, stabilność i odporność na parcie gruntu. 

A oto kilka przykładowych cech, charakteryzujących nasze produkty:

 • Mała waga zbiorników: 3000 litrowy osadnik z lekkiego betonu waży ok. 1300 kg, zaś Epurbloc® o tej samej pojemności tylko 120 kg, czyli ponad 10 razy mniej.
 • Szczelność - brak połączeń i szwów eliminuje ryzyko wycieku.
 • Odporność na uderzenia i zmiany temperatury
 • Odporność na korozję oraz substancje agresywne zawarte w ściekach (w tym związki siarki powodujące degradację betonu).

W celu stałego zapewnienia wysokiej jakości urządzeń, ustawicznie przeprowadzamy rygorystyczne badania i kontrole jakościowe, zarówno surowców, jak i gotowych produktów, zgodnie z procedurami określonymi w Systemie Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008.

 

 

 

 

USTAWIENIE WEWNĘTRZNE Seria M

LW_100_MI2  LW330MI22

LW 100-260 M-I

LW 330 M-I    

Do ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Urządzenia serii Standard do ustawienia wewnętrznego są dostępne w siedmiu wariantach – o mocy od 10 do 33 kW. Pompy dostosowane do temperatury zewnętrznej do –20°C i temperatury zasilania do 60°C.

Pobierz propekt "Pompy ciepła powietrze/woda ustawienie wewnętrzne" (2826 KB)


USTAWIENIE WEWNĘTRZNE Seria H

LW_320_HI2LW 150-320 H-I 

Do ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Pompy serii H do ustawienia wewnętrznego można stosować w trybie monoenergetycznym w budynkach o zapotrzebowaniu na moc grzewczą od 15 kW do 32 kW. Te urządzenia pozwalają na uzyskanie temperatury na zasilaniu do 65°C, a więc są dobrym wyborem dla budynków modernizowanych.

Pobierz propekt "Pompy ciepła powietrze/woda ustawienie wewnętrzne" (2826 KB)


Copyright © 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzezone.