Dolne źródło-grunt - Instal Heating

Grunt magazynuje ciepło z otoczenia i potrafi je przechowywać także przez długi okres. Dzięki temu dolne źródło ciepła ma stałą, względnie wysoką temperaturę przez cały rok, a co za tym idzie – również wysoką wydajność.

dom-kolektor

Wykorzystanie ciepła zmagazynowanego w gruncie odbywa się poprzez kolektory poziome lub sondy pionowe. Ciepło jest wtedy pobierane poprzez obieg pomocniczy (obieg solanki), przekazujący następnie uzyskaną energię na czynnik roboczy pompy ciepła.

 

dom-sonda


Copyright © 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzezone.