Dolne źródło-Powietrze - Instal Heating

Zasadniczo jako źródło ciepła w pompach powietrze/woda jest wykorzystywane powietrze zewnętrzne. W instalacjach przemysłowych możliwe jest również wykorzystanie ciepłego powietrza z pomieszczeń lub ogrzanego w wyniku procesów produkcyjnych. Takie przypadki powinny jednak najpierw być przedyskutowane już na etapie planowania z naszymi inżynierami.

Wykorzystanie powietrza zużytego jako dolnego źródła ciepła ma sens w przypadku wielkich pomieszczeń lub hal przemysłowych, a także tam, gdzie konieczne jest schładzanie pomieszczeń. Niedopuszczalne jest użycie powietrza zawierającego amoniak lub inne niebezpieczne substancje chemiczne. Specjalnym przypadkiem jest kontrolowana wentylacja pomieszczeń z rekuperacją. W urządzenia wentylacyjne są często wbudowane pompy ciepła powietrze/powietrze. W tym punkcie skupiamy się jednak na pompach ciepła powietrze/woda wykorzystujących powietrze zewnętrzne.

dom-pow1

Najniższe, łatwe do oszacowania koszty przyłączenia są wielką zaletą takich pomp. Powietrze zewnętrzne można wykorzystywać bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Pompy ciepła mogą zostać ustawione wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Przy ustawieniu wewnętrznym do doprowadzania i odprowadzania powietrza służą kanały powietrzne. Ustawienie zewnętrzne wymaga najmniejszej powierzchni; w tym przypadku należy się kierować wskazówkami dotyczącymi ustawienia (w celu uniknięcia zbyt wysokiego poziomu hałasu).

dom-pow2

Zmienna, a w sezonie grzewczym niska temperatura powietrza zewnętrznego powoduje zwiększone zapotrzebowanie na moc nominalną pompy ciepła. Interesującą i ekonomiczną alternatywą w tym przypadku może być praca w układzie biwalentnym. Dobór mocy pompy ciepła jest określony poprzez wybór punktu biwalentnego, który może się zawierać w przedziale pomiędzy +3 i -5 °C. Pompy powietrze/woda mogą być dobrym rozwiązaniem także przy modernizacjach systemów grzewczych w budynkach już stojących. Najczęściej wybiera się wtedy pracę w systemie monoenergetycznym z punktem biwalentnym pomiędzy -2 i -7 °C. W takim przypadku pompa ciepła pokrywa ok. 95 - 98 % całorocznego zapotrzebowania na energię.


Copyright © 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzezone.