Dolne źródło-Woda - Instal Heating

Jako dolne źródło ciepła można wykorzystać wody powierzchniowe oraz gruntowe, jednak woda powierzchniowa nadaje się do wykorzystania tylko w wyjątkowych przypadkach. Jest ona zagrożona tak napływem nieczystości (substancje spływające do ziemi, algi), jak i wahaniami temperaturami w ciągu roku (topnienie śniegu).

dom-woda1

Z zasady jako dolne źródło ciepła w pompach woda/woda wykorzystuje się wodę gruntową. Ma ona stałą, względnie wysoką (ok. 10 °C) temperaturę przez cały rok, dzięki czemu pompy ciepła mogą uzyskać wysoką wydajność. W tym przypadku można stosować pracę w trybie monowalentnym.

Pod rozwagę należy wziąć wysokie koszty inwestycyjne, jako że do wykorzystania wody konieczne jest zbudowanie studni czerpnej i zrzutowej.

Prosimy pamiętać o konieczności uzyskania pozwolenia na wykorzystanie wody do celów grzewczych!

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu wody gruntowej, należy zbadać, czy ma ona odpowiednią jakość i czy jej zasoby są odpowiednio duże. Tak analizę wody, jak i budowę wody należy powierzyć doświadczonym specjalistom.


Copyright © 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzezone.